Att leva här och nu handlar om att lära och om att växa som människa.
Att våga stå öppen i alla möten och vara beredd på att mötet kommer att förändra mig,
att söka förändring i varje möte. Inte som ett effektsökeri utan som ett utforskande av vem jag kan bli när jag låter mitt hjärta och min leklust styra mina steg.

Vi föds alla utvalda!

Men livet är så funtat att jag måste aktivt välja livet, jag måste "aktivera" min utvaldhet. Livet kommer sällan hem till mig och hämtar mig på min kammare om jag sitter där inlåst och väntar.

Men om jag tar min vandringsstav och söker mig ut på vägarna så öppnar jag mig för livets alla möjligheter. För det viktiga är inte att jag exakt vet vad jag vill utan det viktiga är att jag börjar att söka. Och när jag börjar vandra på livets vägar så kommer jag att finna allt fler korsvägar. Och om jag låter min nyfikenhet finnas levande kommer jag att finna att livet bjuder mig allt fler val desto längre jag låter mig vandra bort från min trygga kammare.

Men för att kunna färdas fritt på dessa stigar måste jag även kunna våga flyga fritt själv mellan möten med andra grupper och individer. Lika lite som jag skyr skrattet, lika lite låter jag mig skrämmas av sorgen och ensamheten på min färd.

Att möta livet handlar om att söka sitt språk och sitt uttryck. Hur kan jag leva ett liv som ger mig utrycksmöjlgheter i min vardag, att skapa och att låta sig bli skapad i mötet med andra?

Denna fråga är ett grundfundament i våra kurser där vi väver samman samtalet om skapandet med handens skapande och hjärtats längtan efter uttryck. De kurser som här finns beskrivna har alla olika huvudteman men har en gemensam tråd av sökande efter det fria skapandet och samtalet i mötet som kan hjälpa oss att steg för steg stå allt mer fria i våra skapande möten.

Hur nära låter jag mig stå mina drömmar om att leva ett liv i skapande och glädje?