Att leva är att skapa en berättelse.
Men om du skulle återge din berättelse, vad skulle du då välja att berätta? Hur skulle du utforma din berättelsen?

Vi arbetar med att utforska våra berättelser. Vi arbetar primärt med att skriva sagor och dikter. Men när orden tryter undersöker vi även andra uttrycksmedel för att fortsätta vår berättelse. Vi undersöker hur vi kan synligöra eventuella blockeringar av vårt kreativa flöde.

I ett skapande flyter även mina dialoger fritt. Men om jag finner att mitt samtals stigar rinner ut i sanden får jag söka andra vägar och uttrycksformer för att hitta tillbaka till den fria stigen.

Och när jag fritt kan återge min berättelse så kan jag börja att skriva nya slut på min berättelse, utforska alternativa vägar som lockar mig.


"Vi driver nedför floden, sakta driver vi i livets ström.
Aldrig mer passerar vi samma udde, aldrig mer samma strand.
Men i vår resa genom evigheten, i livets oändliga nu, vill jag gå på stranden med dig.

Och medan vi vandrar längs floden ser jag våra spår i strandens sand sakta fyllas med vatten, falla samman. Tio steg bakom oss går livet och utplånar våra spår.

Tio steg före livet går vi."

Reidar Gustavsson