"Sitt upp, du vårt fallna rikes ängel.
Sitt bredvid mig på stenen.
Så låter vi våra fötter vila i vågorna.
Från det hav där allt började.
Vi väver våra fingrar i en dröm
som de drömmar vi en gång vävde.
Som ett mörker reser sig tiden utan dig
alla dagar, alla nätter, vilse i tiden.
Men tiden var en illusion
och mörkret aldrig här.
Så sitt med mig ett ögonblick.
Med mig här på stenen.
Snart går vi.
Snart..."


Reidar Gustavsson