En cirkel av vänner

I mötet skapas jag.

I varje möte med min omvärld skapar jag världen,
här och nu, om och om igen!

Om det jag skapar är en ny värld eller en kopia av mitt tidigare liv? Det är en fråga om hur fritt jag låter mitt kreativa jag få komma till uttryck.

Hur ger du uttryck för ditt livs eld?

Alla språk är dina att fritt utrycka dig på,
i alla färger, former och toner.