Fotokurser

bild

Bilder blir allt mer en del av vår vardag. Allt fler av oss har tillgång
till kamera i våra mobiltelefoner eller ”vanliga” kameror.
När vi vill visa något mer än rent dokumentära bilder måste vi även
plötsligt fundera över vad vi vill förmedla.
Att arbeta med visuella uttrycksmedel handlar om att beröra,
beröra via en annan uttrycksform än t.ex det skrivna ordet.

Att arbeta med naturfoto innebär att jag måste kunna visualisera ett
slutresultat på papper eller bildskärm från den vy jag har framför mig.
Det ställer krav på tekniskt kunnande med avseende både på kamera-
och datorhantering.

Vi kommer att diskutera lite om bildseende och komposition.
Det kommer även att bli kameradiskussioner ur ett bildperspektiv
dvs hur får vi tekniken att leverera det vi vill uppnå.

I dessa kurser kommer vi att arbeta med Adobes Elements för bild-
behandling, vilket är en lagom kompromiss
mellan pris och prestanda.