Allt handlar om relationer.

Även ensamvargen behöver en flock att distansera sig från.

I mötet med andra blir vi till, både inför oss själva och inför den andre. Men mötets kvalitet bestäms av vår förmåga att fritt förhålla oss till det som sker i mötet. Vi kan skapa något nytt och unikt i varje andetag av vårt samtal.

Men vi kan även välja att återupprepa vårt livs rädsla och bristupplevelser i mötet med den andre. Våra samtal blir bara monologer.

Men vår förmåga till fria kreativa möten med andra kan inte bli större än den frihet vi ger oss själva i vårt liv.

Kreativitet handlar om att skapa här och nu.
Men skapa kan vi göra på många språk och i många olika uttrycksformer. Oftast begränsar vi våra uttrycksmedel då vi odlar myter om vad vi kan och vad vi inte kan.

Ecognia handlar om att utforska vår kreativitet och utmana våra självpålagda begränsningar via olika uttrycksmedel.

Det centrala verktyget vi arbetar med är samtalet och när orden tryter söker vi att via nya uttrycksformer fortsätta vårt berättande. För ett skapande liv handlar om att kunna berätta vår egen berättelse, just så som den är, djupast i vårt hjärta.

Vi kommer bl.a att skriva, skapa hantverksföremål, arbeta med bilder, meditera, skratta och leva här och nu.

Allt handlar om relationer.